In het hart van de sport

Orthoradius is een sport-orthopedisch expertisecentrum in het bruisende hart van Sportstad Heerenveen en maakt deel uit van ziekenhuis Tjongerschans. Dit expertisecentrum heeft een moderne, professionele uitstraling en is gelegen tussen het Abe Lenstrastadion en de Epke Zonderland Turnhal.

Het complex bestaat uit 1600 m2; waarin onder andere een polikliniek, een radiologisch centrum met MRI, een operatiecomplex en revalidatiemogelijkheden zijn gevestigd. In dit centrum combineren we kwaliteit en klantvriendelijkheid op één unieke, kleinschalige locatie.

Orthoradius is er voor alle mensen met orthopedische- of mobiliteitsproblemen in het Noorden van Nederland. Hier kunt u terecht voor kwalitatief hoogstaande zorg en medische behandeling; door middel van ervaren artsen, de nieuwste apparatuur en aandacht voor verbetering. Ook leggen we de verbinding met andere zorgaanbieders, zoals fysiotherapeuten. Wij bieden u te allen tijde persoonlijke aandacht voor, tijdens en na de behandeling.

 

Orthoradius

Bezoekadres:
Abe Lenstra Boulevard 23b
8448 JA Heerenveen
Algemeen telefoonnummer:
0513- 685335

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.00 – 16.30 uur

Praktische info

Kosten en vergoedingen

Komt u binnenkort voor een operatie of behandeling naar Orthoradius en wilt u graag weten wat u moet betalen? Hieronder vindt u meer informatie.

 • Basisverzekering

  Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering afsluiten. De basisverzekering dekt de standaardkosten van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht. Via onderstaande link vindt u welke zorg er onder de basisverzekering valt:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering

 • Verplicht eigen risico

  Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgkosten. Het verplichte eigen risico wordt door de overheid vastgesteld en bedraagt in 2018 € 385,-. Dit betekent dat u de eerste € 385,- van de zorgkosten zelf moet betalen.

  U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met € 100, € 200, € 300, € 400 en € 500. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering.

 • Aanvullende zorgverzekering

  Niet alle ziekenhuiszorg valt (helemaal) onder de basisverzekering, ook wel onverzekerde zorg genoemd. Dit betekent dat u de rekening, of een deel daarvan, zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor echter aanvullend verzekeren bij uw zorgverzekeraar. Lees uw verzekeringspolis of informeer bij uw zorgverzekeraar welke zorg u krijgt vergoed.

 • Verwijsbrief

  U heeft een verwijsbrief nodig als u wilt dat de zorgkosten door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Als u geen verwijsbrief heeft dan moet u de zorgkosten mogelijk zelf betalen. Dit geldt niet als u nog voor een bestaande zorgvraag onder controle bent bij de specialist (vervolgafspraak) en voor spoedeisende hulp. De verwijzer is in de meeste gevallen een huisarts, tandarts of een andere zorgverlener. Uw zorgverzekeraar bepaalt echter wie een geldige verwijzer is. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Een verwijsbrief is maximaal één jaar geldig.

 • Telefonisch consult

  Volgens de wetgeving mag vanaf 1 januari 2018 een telefonisch consult met een arts, verpleegkundig specialist of physician assistant in rekening bij de patiënt worden gebracht. Dit zal op de factuur zichtbaar zijn. U kunt dus een factuur krijgen zonder dat u fysiek in het ziekenhuis bent geweest.

   

 • Wanneer u onverzekerd bent

  Wanneer u onverzekerd bent
  Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Als u dit niet doet wordt u door het Zorginstituut Nederland aangemeld bij een zorgverzekeraar. Het Zorginstituut houdt de premie vervolgens in op uw inkomen. Mocht u toch onverzekerd zijn en zorg hebben genoten bij het ziekenhuis dan betaalt u de zorgkosten zelf. In deze gevallen worden passantentarieven in rekening gebracht.

   

 • Budget polis

  Budgetpolis
  Als u een budgetpolis afsluit kunt u maar bij een beperkt aantal ziekenhuizen en zorgverleners terecht, afhankelijk van of uw ziekenhuis contracten heeft afgesloten met de betreffende budgetpolis. Dat zou kunnen betekenen dat u voor geen enkele behandeling terecht kunt bij het ziekenhuis bij u in de buurt. Dit geldt overigens niet voor spoedeisende hulp, een verwijzing vanuit een ander ziekenhuis (tertiaire verwijzing) en verloskundige zorg, daarvoor kun je wel in elk ziekenhuis terecht.

  Contracten zorgverzekeraars

   

 • Aanbevolen website: zorgwijzer.nl

  Op www.zorgwijzer.nl staat uitleg over de inhoud van de vernieuwde zorgnota en vindt u antwoord op veelgestelde over de zorgkosten.

Tarieven

Hieronder vindt u een tarievenoverzicht.

 • Passantentarieven

  De passantentarieven zijn van toepassing wanneer uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Tjongerschans. U moet dan mogelijk de rekening (voor een deel) zelf betalen.
  Passantentarieven medisch specialistische zorg: Tarieven passanten

 • Paramedische zorg

  De paramedische zorg (fysiotherapie, dieetadvisering, ergotherapie en logopedie) wordt gedeeltelijk vergoed door het basispakket. Het zou daarom kunnen zijn dat u een gedeelte zelf moet betalen. U kunt zich ook aanvullend verzekeren voor deze zorg. Verdere informatie kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.
  Tarieven paramedische zorg: Tarieven paramedie

 • Veelvoorkomende onverzekerde zorg

  Hieronder vindt u een overzicht van zorg die niet in het basispakket zit en veel voor komt. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Als u niet aanvullend verzekerd bent zult u waarschijnlijk een gedeelte zelf moeten betalen. Informatie hierover kunt opvragen bij uw zorgverzekeraar.

  Tarieven veel voorkomende onverzekerde zorg: Tarieven onverzekerde zorg

 • Voorwaarden tarieven

  De tarieven zijn onder voorbehoud. Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van deze tarieven, dan behouden wij ons het recht voor om dit te doen. Wij zullen de ontbrekende tarieven zo spoedig mogelijk bekend maken. Wanneer er tariefverschil is tussen het moment van het opvragen van het tarief en de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt), dan is het tarief die geldt bij de aanvang van de behandeling van toepassing.

  De tarieven worden gepubliceerd onder voorbehoud van kennelijke schrijf- of typefouten.

  Let op:
  Op de tarieven is geen BTW van toepassing.

  In de loop van het jaar kan wellicht een aanvulling op de lijst komen waar we nu nog geen tarief voor hebben kunnen bepalen.

  U betaalt altijd een eigen risico van € 385,-. Het eigen risico kan, afhankelijk van uw keuze bij de zorgverzekering, ook een hoger bedrag zijn.

  Vragen over de tarieven?
  Voor vragen met betrekking tot de tarieven kunt u contact opnemen met de onderstaande afdeling:
  Markt & Bedrijfsinformatie
  Tel: 0513-685022 (ma t/m vr 08:00-16:30 uur)

Meer informatie over uw rekening?

Heeft u na het lezen nog vragen die betrekking hebben op uw rekening? Neem dan contact op met de Zorgadministratie:

Tel: 0513-685016 / 0513-685017 (maandag t/m vrijdag, 08:00-16:30 uur)

Mail: zorgadministratie@tjongerschans.nl

Wacht- en toegangstijden

Op de website van Tjongerschans vindt u een overzicht van de wachttijden . Wachttijden zijn een indicatie van het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt voor een nieuwe zorgvraag en het moment dat u bij ons terecht kunt. Voor spoedgevallen kunt u altijd zonder wachttijd terecht.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Route en parkeren

Route en parkeren
Orthoradius ligt in het hart van de Sportstad Heerenveen en is goed bereikbaar. > Bekijk meer informatie over route en parkeren.