Wat is de rol van de physician assistant (PA) binnen de orthopedie?

De physician assistant is een medisch zorgprofessional, die op een zelfstandige en structurele wijze medische taken overneemt van een medisch specialist (inclusief huisarts). De physician assistant is werkzaam in diverse settings, waaronder ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen, GGZ-instellingen en huisartsenpraktijken. De physician assistant werkt binnen het medisch domein samen met medische specialisten/huisartsen en heeft de zelfstandige bevoegdheid voor een aantal voorbehouden handelingen.

Onze PA is de ondersteuner van de orthopeden. Zij doet veelal de controle-afspraken na diverse operaties. Tevens informeert zij de patiënten over diverse ingrepen, bijvoorbeeld bij de carpaal tunnel operatie. Naast haar poliklinische werkzaamheden is zij ook aanwezig op de verpleegafdeling om de orthopeden daar te ondersteunen.